Categoriearchief: vliegtuigoverlast

Reactie Nationale Ombudsman op klacht MfE ivm vliegtuigoverlast #Eijsden

Klik hier: reactie nationale ombudsman dd 3 april 2017 CCE07042017_0002 anon om de reactie van de nationale Ombudsman te lezen op onze klacht over het Belgische vliegverkeer boven Eijsden.

Het Milieu front Eijsden denk momenteel nog na over de volgende stap die wij zullen ondernemen. Het gevecht is nog LANG NIET AFGELOPEN!

Luchtverkeerslijder halve waarheid BRIEF VD STAATSSECRETARIS VAN I_M Vliegtuigoverlast

Lees hier beneden de brief die de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede kamer over o.a. de vliegtuigverkeersoverlast in zuidelijk Zuid-Limburg.

De staatssecretaris baseert zich op incomplete, gemanipuleerde en vaak verouderde gegevens. Het ministerie van M&I geeft aan de staatssecretaris monitoringsgegevens die uitgaan van:

  • Een klein deel van de nacht
  • Een klein deel van zuidelijk Zuid-Limburg
  • Één landingsbaan i.p.v. de twee landingsbanen van Bierset
  • Alleen landend en geen stijgend vliegverkeer

Niet alleen gaat de Staatssecretaris uit van verkeerde en incomplete monitoringsgegevens waardoor de conclusies niet kunnen kloppen, tevens is ons altijd aangegeven dat er een overeenkomst gemaakt was die wij echter nooit te zien hebben gekregen. Nu blijkt dat er een verdrag moet worden gesloten(?) en dat dat ”meer tijd kost”?!

Ondertussen neemt de vliegtuigoverlast eerder toe dan af. Het Milieu front Eijsden bereikten de afgelopen weken meer en meer klachten uit Noorbeek, Banholt en Mheer. Ook onze eigen waarnemingen in Mesch en Eijsden zijn toegenomen en gemeld bij www.kicl.nl .

  • Afgesproken was dat 24 uur per dag zeven dagen per week zou worden gemonitord. Als dat gebeurt was had het “beoogd niveau” nooit bereikt kunnen worden. Waarom het grootste deel van de dag uitsluiten van analyses?
  • Het ministerie heeft systematisch geweigerd een groter deel van zuidelijk Zuid-Limburg te monitoren. Nu wordt er slecht een klein deel van EIjsden/Mesch gemonitord. Waarom niet heel zuidelijk Zuid-Limburg monitoren?
  • Waarom werd jarenlang maar één landingsbaan gemonitord? Is dit nog steeds zo? Waarom niet héél Bierset opgenomen in de analyses en metingen?
  • Waarom werd er lange tijd alleen dalend vliegverkeer gemonitord? Uit de brief van de Staatssecretaris b;lijkt dat er weer alleen over “naderingen” wordt gesproken. Schijnbaar maken stijgende vliegtuigen geen lawaai verspreiden ze geen fijnstof/uitlaatgassen?

Maar de belangrijkste vraag is “WAAROM”?!

Waarom is het foutje van april 2013 niet gewoon rechtgezet? Waarom werkt het Ministerie van I en M , bewust(!) met gedeeltelijke monitoringsgegevens en worden er daardoor bewust daardoor verkeerde gevolgen aan verbonden?

Ondertussen vliegen de vliegtuigen van en naar Maastricht-Aachen Airport op zeer lage hoogte (+/- 500M) overdag over Margraten, Gronsveld, en uiteraard Noord-Eijsden. die worden helemaal niet meegenomen in de metingen en gevolgtrekkingen.

De provincie Limburg zwijgt in alle talen. Het “foutje” (wijziging luchtruim) werd gemaakt op verzoek van MAA  (de Provincie Limburg heeft grote (financiële) belangen in MAA en subsidieert deze (K)luchthaven met groot enthousiasme)

Het Ministerie weigert ondertussen elke communicatie met het Milieu front EIjsden “omdat men niet met actiegroepen wil communiceren”.

Onze klacht bij het Ministerie werd afgewezen evenals onze klacht bij de Nationale Ombudsman. Het Ministerie van I en M zou zich “voldoende ingespannen hebben”…

Hoe kan dat nou? Je voldoende ingespannen hebben op basis van de halve waarheid (of minder)? WAAROM?

Rob Hoenen #Luchtverkeerslijder

 

+ ++ + ++ ++ ++ +++ ++++ ++ + + +++ ++ +++ + +++ +++ +++ +++++ +++ +++++ +++ +++++

 

Vermindering geluidshinder Eijsden

In de verzamelbrief luchtvaart van 17 november 20167 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de geluidshinder in Zuid-Limburg bij Eijsden ten gevolge van luchtverkeer richting Luik-Bierset. Daarbij heb ik u ook geïnformeerd over de door mijn ministerie en de Belgische luchtverkeers- leiding genomen maatregelen om de geluidshinder terug te dringen. Nederland en België hebben afgesproken om begin 2017 een evaluatie uit te voeren waarin wordt bekeken of met deze maatregelen de geluids- hinder is teruggedrongen tot het niveau van voor de luchtruimwijziging. In het AO Luchtvaart van 30 november 2016 heb ik toegezegd u een reactie op deze evaluatie te doen toekomen met indien nodig een voorstel voor verdergaande maatregelen.

De evaluatie laat zien dat het aantal naderingen in de meeste periodes van het etmaal is teruggebracht naar het beoogde niveau van voor de luchtruimwijziging, maar dat in de vroege nacht onvoldoende resultaat is bereikt. Kort na de luchtruimwijziging steeg het aantal naderingen over Eijsden in deze periode scherp. Sindsdien is dit aantal weliswaar significant en structureel teruggebracht, maar het beoogde niveau van voor de luchtruimwijziging is in 2016 niet bereikt. In de meeste vroege nachten vinden 0 tot maximaal 5 naderingen boven Eijsden plaats. In circa 3 vroege nachten per maand vinden echter 11 of meer naderingen boven Eijsden plaats.

7 Kamerstuk 31 936, nr. 362

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 31 936, nr. 388 5

Het resultaat over 2016 is naar mijn mening nog onvoldoende en de aanpak moet daarom flink worden verstevigd. Er zijn afspraken gemaakt met de Belgische luchtverkeersleiding en de Belgische Federale Overdienst voor Mobiliteit om de operationele aanpak onverkort voort te zetten met het oog op de veilige afhandeling van het luchtverkeer met zo min mogelijk hinder voor Eijsden. Mijn ministerie heeft verder het initiatief genomen om op korte termijn een Memorandum of Cooperation met de Belgische Federale Overheid af te sluiten om de afspraken te borgen. Voor de permanente borging zetten wij in op een Verdrag, hetgeen meer tijd kost. Ik heb het gemeentebestuur reeds betrokken bij de evaluatie en ik zal hen nauw blijven betrekken bij de verdere stappen.

Milieu front Eijsden dient zienswijze in tegen uitbreiding vliegveld #MAA

Het Milieu front Eijsden heeft een  zienswijze ingediend tegen uitbreiding vliegveld #MAA
Lees deze hier: MAA Zienswijze ontwerp luchthavenbesluit maastricht definitief.pdf

Debat bij @l1 over Maastricht-Aachen-Airport #MAA (en #Eijsden)

Luister vooral eens naar dit debat vandaag (29-1-2017) uitgezonden op L1 waar Coen Eggen namens de alliantie tegen de uitbreiding van luchthaven Maastricht-Aachen-Airport (what’s in a name?! ‘Aachen’ ?? ) in debat gaat met  Joost van den Akker (VVD-fractievoorzitter in Provinciale Staten Limburg) .

De benarde situatie waar Eijsden door de provincie Limburg en MAA sinds april 2013 in gemanuvreerd is wordt door VVD’er van den Akker totaal ‘ niet begrepen’, laat staan dat hij er begrip voor heeft of er zelfs maar iets van weet. Luister het interview vooral helemaal af, interessant om te horen hoe onze provinciale ‘volksvertegenwoordiger’ uitsluitend gaat voor ‘de algemene Limburgse economische belangen’ en hoe hij mens, natuur, volksgezondheid en veiligheid (en toerisme = ook economie) totaal niet interessant vindt. Ook weet hij de argumenten van de woordvoerder van de alliantie, waar het Milieu front Eijsden deel van uitmaakt, totaal niet te ontkrachten…
De bodemloze put die MAA heet gaat gewoon verder en Eijsden (dubbel gesandwiched door MAA en Bierset (luik)) en iedereen in de omgeving van dit tot waanzinnige hoogte gesubsidieerde vliegveld blijft gewoon de dupe van dit soort zaken …omdat de provincie Limburg dat wil!
Klik hier om het fragment af te luisteren!

#Luchtverkeerslijder @sharon_dijksma : genoeg=GENOEG nu tijd voor “Drastische maatregelen” #EIjsden

WAARSCHUWING Indienen zienswijze Maastricht-Aachen-Airport vóór 19-1-2017 indienen! #Eijsden #MAA

P E R S B E R I C H T Alliantie Tegen Uitbreiding MAA : ‘Groeiend verzet tegen uitbreiding MAA’

Geachte,

Namens de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA ( www.nietmeervliegenopbeek.nl)  doe ik u bijgaand persbericht toekomen.

Dank voor uw aandacht, met vriendelijke groet.
Woordvoerder van de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA is

Stille nacht, heilige nacht, minder vliegtuiglawaai waar #Eijsden naar smacht!

VERSLAG VAN ALGEMEEN OVERLEG Luchtvaartbeleid Vastgesteld 14 december 2016 #Eijsden

De vaste (Tweede Kamer) commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft op 30 november 2016 overleg gevoerd met mevrouw Dijksma, Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, over o.a. de vliegtuigoverlast  boven o.a. Eijsden(-Margraten Lees hier het verslag (zoek op Eijsden)AOV Luchtvaart 14121016

P E R S B E R I C H T Alliantie niet-meer-vliegen-op-Beek roept op tot massaal indienen zienswijzen tegen verlenging start- en landingsbanen Maastricht-Aachen-Airport

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING

Deze waarschuwing is bedoeld voor inwoners van de gemeenten Eijsden-Margraten, Maastricht, Valkenburg a/d Geul, Nuth, Meerssen, Beek, Stein en Sittard-Geleen.

Er gaat iets veranderen in uw leefomgeving waar u waarschijnlijk niet van gediend bent.
Milieu front Eijsden vecht al jaren tegen vliegtuigen die aanvliegen op, of opstijgen van Bierset – de luchthaven van Luik – en die daarbij over het zuidelijk deel van ons dorp vliegen en daarbij vooral in de late avond en in de nachtelijke uren overlast veroorzaken. Dit is het gevolg van een door het ministerie van Infrastructuur en Milieu gehonoreerd verzoek van Maastricht Aachen Airport in 2013 om de controle over het luchtruim boven Eijsden over te dragen aan Belgocontrol welke daarmee meer ruimte kreeg om vliegtuigen van en naar Bierset te loodsen.
Nu komt daar – als de plannen doorgaan – en er een nieuw luchthavenbesluit voor MAA komt een langere start- en landingsbaan waardoor er grotere en zwaardere vliegtuigen kunnen komen. Het aantal vluchten hiermee zal verdrievoudigen. Dit gaat extra overlast geven in de vorm van lawaai, luchtverontreiniging en (ultra)fijnstof.
Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg en de gemeenten die MA A blijven subsidiëren en die nu proberen u vooral niet te betrekken bij de procedure die nodig is voor deze onzalige uitbreiding.

Eén van de weinige mogelijkheden om te protesteren tegen de plannen is om een zogenaamde zienswijze in te dienen. Grijp daarom uw eenmalige kans en dien een zienswijze in, dat is op zich heel gemakkelijk.

Met een duidelijk en uitgesproken NEE beschermen we onze gezondheid, welzijn en toeristische werkgelegenheid in onze regio. Vanaf nu tot 19 januari 2017 kunt u uw stem laten horen door een zienswijze in te dienen.

Dat kan digitaal: Klik hier!

of schriftelijk (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van de directie Participatie, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag, onder vermelding van ‘Luchthaven Maastricht’) en mondeling (070 456 89 99).

Als u NU geen zienswijze indient verliest u alle rechten. U kunt dan later niet meer procederen of om schadevergoeding of compensatie vragen. Het is zaak om nu te handelen. Om een zienswijze in te dienen hoeft u de stukken niet te bestuderen. Vragen stellen is voldoende.
“Is rekening gehouden met …?” “Hoe groot is de schade voor mij, waardedaling huis, gezondheid,…?“ enz. Nadere informatie voor indienen van zienswijzen zie www.nietmeervliegenopbeek.nl of www.milieufronteijsden.nl

U kunt nu zelf wat doen. Iedere zienswijze telt. Laat blijken dat velen ongerust zijn

Verspreid deze informatie