Categoriearchief: Geen categorie

Vergadering Milieu front Eijsden verzet ivm

Let op!
I.v.m. Pinksteren is de vergadering van maandag 5 juni 2017 verplaatst naar dinsdag 6 juni 2017 Klik hier voor meer info

MfE is een stichting geworden en toegetreden tot de Natuur- en Milieufederatie Limburg

Het Milieu front Eijsden is blij mee te kunnen delen dat wij sinds kort een stichting zijn geworden.  Onze officiële naam is dan ook “Stichting Milieu front Eijsden” maar onze werknaam is en blijft gewoon het “MfE” of  “Milieu front Eijsden”.
Tevens is onze stichting ook aangesloten bij de Natuur- en Milieufederatie Limburg.Logo NMFL

Kortom, twee keer heugelijk nieuws!

Kaart NMFL

“Een radioactieve wolk trekt zich niets aan van landsgrenzen”

Een artikel geschreven door een Belgische Journaliste (!) van DeWereldMorgen.BE :

“Hoe kun je je stem laten gelden tegen een kerncentrale die op steenworp afstand, maar aan de andere kant van een landsgrens, ligt? DeWereldMorgen.be sprak met activisten en politici die vanuit Nederland en Duitsland de sluiting van de Belgische kerncentrales proberen af te dwingen” geschreven door: Selma Franssen
Er zijn grenzen!

Er zijn grenzen!

International demonstration 22-05-2016 Maastricht NL against the nuclear powerplants in Tihange and Doel (Belgium)

International demonstration 22-05-2016 Maastricht NL against the nuclear powerplants in Tihange and Doel (Belgium)

Affiche Stop Tihange small

Starts
14:00 hrs at plein 1992 in Maastricht , finish wil be around 15:30 ‘Markt’ Maastricht. More info: www.maastricht.groenlinks.nl or contact the Milieu front Eijsden on facebook : MilieufrontEijsden

Download the banner  or download the poster (JPG) or download the printable version (PDF)

Voorafgaand aan de demonstratie is er een  burgerinformatieavond (11 mei van 19:00 – 22:00 uur, entree vanaf 18:30 uur). Deze staat open voor alle geïnteresseerde burgers uit Zuid-Limburg en zal worden geopend door burgemeester Penn-te Strake en Städteregionsrat Helmut Etschenberg. Aanwezigen zullen worden voorgelicht over wat er aan de hand is bij de Belgische kerncentrales, wat Maastricht en Zuid-Limburg hieraan doen en wat burgers zelf kunnen doen.

Achtereenvolgens zullen er vertegenwoordigers spreken van Belgian Nuclear Forum, Greenpeace België, Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges (IPPNW), GGD/Veiligheidsregio Zuid-Limburg, WISE Nederland en het Milieu front Eijsden.

Mogelijkheid tot het stellen van vragen wordt zo ruim mogelijk geboden. Als nevenprogramma is er een informatiemarkt, met standjes van onder andere EMEC, de Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie en de Natuur en Milieu federatie Limburg. Organisatoren van de informatieavond zijn GroenLinks Maastricht, het Milieu front Eijsden, de Natuur en Milieu federatie Limburg en WISE Nederland.

Banner Stop Tihange*13161867_1718628921758011_4976028581205718226_o

Voortgang overlast vliegverkeer van en naar luchthaven Bierset #Eijsden

Schermafbeelding 2016-04-02 om 11.42.07

Klik hier om de gezamenlijke verklaring te lezen van de Gemeente Eijsden-Margraten en het Milieu font Eijsden.

Lees hier de brieven van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de Tweede kamer en an de Gemeente Eijsden-Margraten:
verzamelbrief-luchtvaart_1_Tweede_Kamer       Brief Min IenM aan gemeente EM

 

Inzicht gegevens per gemeente

Met RTL Buurtfacts kun je statistieken zien over je eigen buurt, zoals de gemiddelde CO2 emissie per auto:

buurtfactsDit en veel meer is te vinden op:

http://www.rtlnieuws.nl/buurtfacts/locatie/limburg/eijsden-margraten

Nieuw opiniestuk

Het eerste opiniestuk door Jo Bartels is beschikbaar gekomen op de website. Het stuk is hier te lezen:
http://www.milieufronteijsden.nl/opinie/wat-kunnen-wij-zelf-en-de-gemeente-eijsden-margraten-doen-ten-aanzien-van-milieuverbetering/

Ook is er een referentie geplaatst op de Links pagina naar een interessant Belgisch artikel, over een onderzoeksrapport naar luchtvervuiling. Het Artikel hier te lezen:
http://www.news4med.com/newsletteredition/News4Med%20Daily/213?articleid=8482&leid=2e2f46a8-0bc7-4402-9dd1-e3f673121416

PERSBERICHT: Anti-Tihange delegatie overhandigt 110.000 handtekeningen in Brussel

handtekeningen

Een Euregionale delegatie van tegenstanders van de kerncentrale van Tihange zal vrijdagmiddag 4 december 2015 in Brussel een petitie ruim 110.000 Nederlandse, Duitse en Belgische handtekeningen overhandigen aan Jan Jambon, Belgisch federaal Minister voor Veiligheid en Binnenlandse Zaken. De petitie roept op om de scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2 niet meer op te starten. GroenLinks Maastricht en het Milieu front Eijsden (MfE) maken onderdeel uit van de delegatie.

“Een groep Euregiobewoners ter grootte van bijna de volledige populatie van Maastricht heeft zich uitgesproken tegen heropstart van de gevaarlijke Belgische scheurtjesreactoren. Dat is een onmiskenbaar signaal dat serieus genomen moet worden door minister Jambon en de Belgische overheid”, aldus Rob Hoenen (MfE) en Gert-Jan Krabbendam (GroenLinks Maastricht). “Zeker nu bekend is geworden dat de dreigende levensduurverlenging van Doel 1 en Doel 2 niet nodig is voor de energiebehoefte van België, heeft België wat uit te leggen waarom zij in haar kernenergieverslaving financieel gewin van energiereus Engie/Electrabel laat prevaleren boven de veiligheid van de miljoenen omwonenden in de Euregio Maas-Rijn en in de Euregio rond Antwerpen.”

De overhandiging van de handtekeningen zal plaatsvinden om 14:30 uur aan de Wetstraat 2 in Brussel. Fractievoorzitter Gert-Jan Krabbendam van GroenLinks Maastricht zal bij de overhandiging aanwezig zijn, evenals Paul Hertoghs namens het MfE.

Onlangs heeft het Federaal Agentschap Nucleaire Controle (FANC), de Belgische atoomwaakhond, bekend gemaakt geen bezwaren te zien tegen de heropstart van de scheurtjesreactoren. Aan de validiteit van de conclusies van het FANC wordt door de anti-atoombeweging sterk getwijfeld.

Eijsden is gelegen op slechts 36 kilometer van de kerncentrale van Tihange. Maastricht op 40 kilometer.
Uw aanwezigheid bij de overhandiging zouden wij zeer op prijs stellen.

PERSBERICHT: Niet ook nog nucleair “niveau 4” !

Meer dan 100.000 handtekeningen tegen herstart van Tihange 2 en Doel 3

Het advies van het Belgische Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) aan minister Jambon om de herstart van de scheurtjesreactoren, die al 20 maanden stilliggen goed te keuren, leidde tot een van internationale golf van verontwaardiging. Gedurende enkele maanden, had een netwerk van burgers van België, Nederland en Duitsland al 65.000 handtekeningen opgehaald tegen het opnieuw opstarten van de scheurreactoren op 2 november 2015.

Na de bekendmaking van het FANC-document op 17 november is het aantal ondertekenaars van de online petitie nu opgelopen tot meer dan 100.000 ondertekenaars. Daarnaast hebben we nog eens ongeveer 8.000 handtekeningen op papier verzameld en elke dag komen er nog bij.

In de tekst van de petitie, zijn de belangrijkste zinnen:

“Zolang:
• de oorzaak van scheuren in de reactorvaten van de twee reactoren niet nauwkeurig en eenduidig vastgesteld is en dat een verandering in de omvang van de scheuren tijdens de uitbating niet definitief uitgesloten kan worden;

• bestralingsexperimenten twijfel laat bestaan dat de brosheid van de gescheurde staalwand van de hogedrukreactorvaten de toegestane grenswaarden na 30 jaren van uitbating al overschreden heeft;

• er geen bewijs bestaat dat de reactoren met scheuren hetzelfde niveau van veiligheid hebben als reactoren zonder scheuren;
kunnen Tihange 2 en Doel 3 niet op het netwerk aangesloten worden. ”

Het is ondenkbaar dat de Belgische regering die zoveel maatregelen genomen heeft na de aanslagen in Parijs zich nu niet zou bekommeren om de veiligheid van miljoenen mensen die getroffen zouden kunnen worden door een kernramp in vooral België, Nederland en Duitsland.

Zelfs voorstanders van kernenergie ondertekenen

Burgers die in hun buurt of onder hun kennissen of collega’s handtekeningen hebben verzameld, beleefden een ongewone ervaring. “Ik heb nog nooit zo’n grote bereidheid ondervonden om een anti-nucleaire petitie te ondertekenen,” zei een Duitse vrijwilliger. “Zelfs mensen die me vertellen dat ze zijn echt pro-kernenergie zijn vonden dat het onaanvaardbaar is dat reactoren die in deze slechte staat verkeren opnieuw gestart zouden worden. ”

Tijdens de “Verenigingendag” in Aken werd de anti-nucleaire info-stand belegerd door de bezoekers. 500 handtekeningen werden verzameld in slechts enkele minuten tijd. “Zelfs bezoekers uit Hoei, buren van reactor te Tihange, hebben getekend” verzekerde ons een vrijwilliger die de stand bemande.

De drietalige petitie loopt nog verder op het internet via het platform change.org. Je kan ze via volgende link lezen en ondertekenen:
http://change.org/tihange-doel-NL

Planning vergaderingen

Voorlopig zullen de vergaderingen plaatsvinden op de eerste dinsdag van de maand:

  • 8 December 2015
  • 5 Januari 2016
  • 2 februari 2016
  • 1 maart 2016

Tenzij anders aangegeven begint iedere vergadering om 19.30 in Cafe de Greune Mert in Eijsden.

Aanmelden kan via MfE@ziggo.nl.