Agenda

De vergaderingen van het Milieu front Eijsden vinden, over het algemeen, plaats op de eerste maandag van de maand:

Tenzij anders aangegeven begint iedere vergadering om 19.30u in Café ‘de Greune Mert‘ in Eijsden. De vergaderingen zijn altijd openbaar maar graag wel vooraf aanmelden.